Data a fakta

Hlavní stránka

Data a fakta

Doba trvání projektu: 39 měsíců (3/2010-5/2013)

Financování: 1.892.077 €, z toho 1.606.950 € z Evropského fondu regionálního rozvoje (EFRE) v rámci Programu Cíl 3 na podporu spolupráce mezi svobodným státem Sasko a Českou republikou v letech 2007-2013.