Projekt

Informační systém územního plánování pomůže překonat hranice dělící územní plány!

Data a fakta

Doba trvání projektu: 39 měsíců (3/2010-5/2013)

Financování: 1.892.077 €, z toho 1.606.950 € z Evropského fondu regionálního rozvoje (EFRE) v rámci Programu Cíl 3 na podporu spolupráce mezi svobodným státem Sasko a Českou republikou v letech 2007-2014.

Motivace

Česko-saští aktéři územního plánování chtějí v budoucnosti více spolupracovat.

Cíle

Pracovníci územně-plánovacích orgánů regionů a informatici z geoinformačního systému vyvíjejí společně webový informační systém územního plánování za účelem

  • vzájemného pochopení problematiky a vytvoření společné základny pro spolupráci,
  • lepší a efektivnější přeshraniční spolupráce v oblasti územního plánování a
  • společného územně-plánovacího rozvoje příhraničního prostoru.

Realizace

Výsledkem této iniciativy bude, že rozhodovací orgány územního rozvoje a ostatních oborů plánování a rovněž zainteresovaní občané a občanky budou mít k dispozici vícejazyčný webový informační systém územního plánování.

Modelové projekty

V Karlovarském kraji, v něm. regionu Horní údolí Labe/Východní Krušnohoří a ve vybraných obcích se nový informační systém územního plánování vyzkouší ve zkušebním provozu a bude se optimalizovat.

Praxe

Informace určené pro veřejnost a včasné zapojení regionálních a komunálních plánovacích orgánů do plánovacího procesu zvýší užitečnost systému v praxi.

© Copyright - Cross Data