Modelové projekty

V modelových projektech, které se budou zabývat klíčovými a „typickými“ úkoly územního plánování, se nový informační systém vyzkouší v těchto oblastech:

1

Analýza a srovnání potenciálů hospodářského rozvoje v Karlovarském kraji na základě informačního systému územního plánování

2

Vypracování koncepce územní kompenzace úbytku retenčních prostor na Labi v regionu Horní údolí Labe/východní Krušnohoří

3

Rozhraní mezi plány územního rozvoje na úrovni regionů a obcí jako téma, na kterém se budou podílet vybrané obce (Ebersbach-Neugersdorf, Seifhennersdorf, Varnsdorf, Rumburg, Jiříkov).

1. Model projektu:

Územní studie horských oblastí

Projektziele (Konzept)

  • Vytvořit koncepci možného rozvoje horských oblastí kraje Podpora rozvoje hospodářských a sociálních potenciálů horských oblastí s důrazem na rozvoj cestovního ruchu
  • Podrobně prověřit plochy nadmístního významu ze Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje
  • Prověření funkčnosti (a využitelnosti) informačního systému budovaného v rámci CROSS DATA

Časová osa – Průběh: 01/2011 – 12/2012 – 5 etap

2. Model projektu:

Vývoj regionální koncepce kompenzačních ploch retenčních prostor pro Labe v regionu plánování Horní údolí Labe/Východní Krušnohoří

Výchozí pozice

Pokud dojde při stavebních pracích v říčních nivách (např. mosty, pozemní komunikace) ke zničení retenčních prostor proti povodním, předepisují předpisy z územního plánování a vodního práva u mnoha záměrů povinnost kompenzace, aby se pro subjekty nacházející se na dolním toku nezvýšilo nebezpečí povodně. Na horním toku Labe však mají investoři, kteří chtějí splnit tuto solidární kompenzační povinnost, těžkou výchozí pozici. Labská niva je částečně velmi úzká, stávající rozšíření často hustě osídlené. Proto je těžké najít vhodné prostory pro kompenzaci, především tehdy, když hledání zahrnuje jen katastr obce, kde došlo ke zničení retenčního prostoru.

Cíle projektu (koncepce)

Pro usnadnění splnění povinnosti kompenzace, která se zakládá jak na vodním právu, tak i na ustanoveních regionálního plánu Horního údolí Labe/Východního Krušnohoří, má být vytvořen regionální pool kompenzačních ploch. Možné kompenzační plochy mají být v rámci projektu CROSS-Data ve vytvářeném Česko-německém informačním systému pro územní plánování dokumentovány, informace mají být pro investory záměru zpřístupněny a upraveny pro budoucí zajištění územního uspořádání formou přednostních a vyhrazených území pro protipovodňová opatření. Databází pro projekt je studie o regenerovatelných retenčních prostorech vytvořená z pověření tehdejšího Vládního prezídia v Drážďanech v roce 2006.

Časové zařazení (časová osa)

© Copyright - Cross Data